The Ammentorp Files XXII - Person Sheet
The Ammentorp Files XXII - Person Sheet
NameJens Nielsen Øgaard
Birth1644
Death1702
Burial24 Mar 1702, Herslev4
FatherNiels Lorentsen Øgaard (ca1600-1676)
MotherJohannes Jensdatter (ca1608-1689)
Misc. Notes
Jens Nielsen Øgaard er bruger af Øgaarden, der ifølge Christian V's matricle i 16822 var på 6,92 Tdr. Hkt., og 23,4 Tdr. dyrket land. I Herslev kirkebog står, at den den 21/5 1701 om morgenen mellem kl. 4 og 5 brændte. Den bestod af 7 længer, lå i Bognæs NV for kongehøjen mellem denne og klinten på en høj pynt.
Jens Nielsen Øgaard køber sammen med Christen Hansen, handelsmand i Roskilde, i 1683 selvejermøllen Adser Mølle i Glim sogn, og sælger den igen 1688. De måtte låne penge dertil. (Sjællands Landstings skøde og pantebog 1683 i LA Sj.)
Øgaarden var under kronen indtil 1661, da den sammen med en del andet Krongods i Roskilde Len blev skødet til Københavns Magistrat (Kronens Skøder) og indgik i dannelsen af det der senere blev Bistrup Gods. I 1661 var det dog pantsat til Rentemester Henrik Müller af Lejregaard(0 senere Ledreborg), men 27/8 1667 bliver den lagt til Roskilde bispegaard. På et eller andet tidspunkt kommer den igen udner kronen, således at Frederik III i 1730 skødr den Chr. L. von Plessen til Lindholm (Kronens Skøder).
Spouses
Death1716
Burial18 Sep 1716, Herslev
Marriage2 Jun 1672, Herslev
ChildrenLorents Jensen (1672-1719)
 Niels Jensen (1676-1716)
 Peder Jensen (1678-1757)
 Thyge Jensen (1683-1739)
 Lorents Jensen (1684-1758)
 Jørgen Hendrik (1686-)
Last Modified 18 Feb 2001Created 30 Apr 2018 MA
© MA April 2018