Sources
Sources
1. “Kirkebog for Trinitatis Sogn 1886-92.”
2. Pia Wind, “Re: Slægtsforskning,” 13/3/07, min mac.
3. “Efterkommere af Hans Peder Pedersen 2.”
pdf fil fra Jørgen Gammel
4. “Kirkebog.”
for det pågældende sogn
5. Jeg har selv set og fotograferet det
6. Kjeld Ammentorp, “slægten Kjellerup,” Holte, 1963, diverse kommunikation m USA.
8. Kjeld Ammentorp, “slægten Kjellerup,” Holte, 1963.
9. Elias Haim Lindo, “Histiory of the Jews of Spain and Portugal,” London 1849, Kgl Bibliotek.
10. “The Jewish Encyclopedia,” London 1909, Kgl. bibliotek.
11. Lucien Wollf, “Essays in Jewish History,” London 1934, Kgl. bibliotek.
12. Clara Melchiopr og Lucien Wollf, “Familie Minder,” København 1915, Kgl. bibliotek.
13. Cecil Roth, “History of Jews in England,” 2. udg., London 1949, Kgl. bibliotek.
14. Albert M. Hyamson, “The Sephardim of England,” London 1951, Kgl. bibliotek.
15. Israel Finestein, “Sketches of Anglo-Jewish History,” London 1956, Kg. bibliotek.
16. Michael Ammentorp.
17. “Dødsannonce,” Poltiken, 6/10/2013.
18. Hans Christian Ammentorp, “Hej fra onkel,” 23 01 2005.
19. Julius Bidstrup, “Stamtavle over familien Koefoed,” P. Hauberg og co. 1886.
20. “Dødsattest,” 11/4/1891, Rigsarkivet, Rigsarkivet.
21. Thaarup, “Fædrelandsnekrolog I,” 312, Rigsarkivet.
Erslew, suppl. I s. 818, Juridisk stat, Richter
22. “Personalhistorisk Tiddskrift,” 1962, 51.
23. “bryllupsdigt,” 29/1/1784, universistetsbiblioteket, Oslo.
24. “Citadellets Kirkebog.”
25. “Frost’s Efterretninger om Ribe Domkirke,” 138-142.
26. Molbech’s Historiske Årbøger, 1845, 231.
27. “Pastor N.L. Feilbergs erindringer,” Ribe Amts Historiske Årbog, 1938.
28. Imm. Barfoed, “Stamtavle over den Svendborgske familie Graae,” København 1882.
29. “magna aner.pdf,” 4 dec 2006, mappe slægt på mac.
fra Svend Aage Mikkelsen
30. Poul Bredo Grandjean, “Den Graae’ske Slægtsbog,” København 1914.
31. “Stamtavle over familien Baagøe,” Helsingør 1876.
uden forfatter
32. Emilie Gad, “Håndskrevne Familieminder.”
i familien Gad’s eje
33. Knud Bierfreund & E. Juel Hansen, “Slægten Hvalsøe fra Sandager,” Personalhistorisk Tidsskrift, 1959, 40.
34. Wilhelm von Hedemann und Paul von Hedemann, “Gescichte der Familie von Hedemann,” gen. v. Heespen, 1917.
35. Wiberg, “præstehistorie.”
36. Lolland Falsters Historiske årbog, 10 1946.
37. “Vognmandslaugets protokol,” 1633-1680, 251, Stadsarkivet, København.
38. “Borgerskabs protokollen,” Stadsarkivet, København.
39. Kirsten Anker Ammentorp
40. Mocatta Library.
Mocatta Library, University College, London
41. Lolland Falsters Historiske Årbøger, 1948, 401 ff.
42. Lolland Falsters hist. årbog 1948. Om Anders Nielsen Ammentorp
43. “familieoptegnelser.”
44. “Vartov Registrerings og auktions protokol,” 1754-69, 10/12 1765, Stadsarkivet København.
45. Landskrona kyrkobok
46. Eilif Sylvan: Anteckninger om Sl. Thoustrup-Sylvan 1640-1726
47. Bragernæs skpr. s 359
48. JB
49. F.E. Hundrup, “Stamtavle over familien Borgen,” 3, 1877.
50. Evald Tang Kristensen, “Øen Holmsland og dens klit,” 1891.
51. August F. Schmidt, “Præsten Borgen på Holmsland,” Samlinger til Jysk historie.
52. “Nyborg Kirke Kirkeregnskab,” Landsarkivet, Fyn.
53. “Kirkebog.”
for det pågældende sogn Kirkebog fundet af Poul Steen.
54. E. Dam, “Kong Salomons Apotek i København 1658-1908,” København 1908.
55. Jean Anker, “Otto Friederich Müllers slægt.”
56. “Personalhistorisk Tidsskrift,” 1941, 199.
57. “Århus Stifts Årbog,” 1936, 81.
58. “Århus Stifts Årbog,” 1934, 41,45,48,87.
59. Paul Hennings, “Anetavle for fire søskende Hennings,” København 1917.
60. “Kirkebog for Trinitatis Sogn, Fredericia,” Døde 1924-1931.
61. “Personalhistorisk Tidsskrift,” 1906, 81 ff.
62. August F. Schmidt, “Præsten Borgen på Holmsland,” Samlinger til Jysk historie, s. 81.
63. Nygaards sedler i Rigsarkivet
64. “Lund. Bøvling amters skifteprotokol,” 1750-55, fol. 194-278.
skifte efter moderen
65. “Skifteprotokol for Lundenæls og Bøvling amter 1748-61, folio 194-278a.”
66. Maria Gross.
67. Louis Bobé, “Bremerholm Kirke.”
68. Louis Bobé, “Bremerholm Kirke,” oplysning stammer fra kisteplads.
69. Friis Petersen, “studenter 1668-1739.”
håndskrift i Kgl. Bibliotek læsesal, Ny Kgl. Samling 3729, 4-0
70. “Kirkebog.”
for det pågældende sogn Sct. Johannes Kirke, Nieblum.
71. Københavns bytings afkaldsprotokol, 1710-18, 121.
72. Otto Andrup, “Firmaet Baadh og Winter 1717-1917.”
73. Københavns bytings afkaldsprotokol, 1710-18, 121, + side 165, 199.
74. “Leksikon over danske familier,” S. Otto Bremer, Personalhistorisk Institut 1927.
Rk. I, B. I., Slægtstavle samlingen 1932
75. “Familierne Friis fra Marslev og Kjelstrup,” 1911-27.
76. “Københavns adresse avis,” nr 73, 1820.
77. Rigsarkivet Sjælland, Reg 1799, 499, no. 809.
78. “Personalhistorisk Tidsskrift,” 1959, 34 ff.
79. I.W. Hanssen, “Rådmand i Assens Jørgen Bangs (død 1559) efterkommere,” Krusaagaard 1940.
80. “Fra Odense og Assens Amter,” 1926-30, 452.
81. Vilhelm Lütken, “Langelands historie,” 1909.
82. Uffe Schlichtkrull, “Købmænd i Svendborg i 200 år,” Svendborg 1967.
83. Chr. Kiilsgaard, “Rudkøbing havns historie,” 1947.
84. Chr. Kiilsgaard, “Rudkøbing bind I + II,” 1949/1955.
85. “Familien Krøyer’s slægtebog.”
særtryk af Arkiv for Genealogi og heraldik (L910)
86. sønderjydsk månedsskrift, 1945, 58ff.
P.H.T. 1947 s. 173
87. Paul Bredo Grandjean, “Dansk Adel og borgerstand,” 2. årgang, nr 8, august 1917.
88. Paul Bredo Grandjean, “Meddelelser om Gerhard Graae’s forfædre,” 1917.
89. F.E. Bondo, “Stamtavle over slægten Bondo, mandslinien,” 1928.
90. Københavns skiftekommisions konceptskifter og skiftebreve over samfrendeskifter mm., 439.
91. William Scharling, “Slægterne Scharling og Lund,” 1894.
92. Svend Larsen, “Studier over det fynske rådsaristokrati i det 17. århundrede,” 1965.
93. Han Herreds Skifteprotokol, fol 178.
22 11 1659
94. Kaj Nielsen (gift m. Birthe Ammentorp)
95. Curt Wallin, “Peder N.T. i Toarp, Tommelilla Hembygd,” Årbok, 1968.
96. Aage Dahl, “Haderslev Herreds Præstehistorie,” Kbh. 1936.
97. Lunds stifts herdaminne,serie II, nr. 3 s. 302, nr. 5 s. 332
98. H. Bernholt, “Inger Margrethe Ancher og hendes forældre,” Sept 1981.
: .
99. Frost: Optegnelser om Ribe. J. Kinch: Ribe bys historie og beskr. 1884
100. 1646, prot 187/1
101. “Kirkebog.”
for det pågældende sogn Ribe Domkirke.
102. Skiftereg. konceptskifter, Kalundborg, Sæby, Dragsholm og Holbæk Amter
103. Flemming Vestmark, “Peter og Otto Nymann,” 10/01/2008, M’s Data/slægt/diverse emails.
104. Else Synnott, “Betzy de Neergaard g.m. Hans Anker Andreas Ammentorp,” 26/5/09, Local.
105. Flemming Vestmark, “RE_Bernhoft,” slægtsmappe.
106. Aggi Bille Brahe, Stamtavle over familien Hansen.
107. “Christian Ditlev Ammentorp Hansen,” http://da.wikipedia.org/wiki/Christian_Ditlev_Ammentorp_Hansen.
108. Ancestry.com, “Detroi Border Crossings and Passenger and Crew List 1905-1957,” www.ancestry.com.
109. Anne Greve, “Aner,” 23/11/2006, min computer.
110. “Ulla Ammentorp Riis,” Mac -> Slægt -> Ulla Ammentorp Riis.
111. “Kildevæld, døde kvinder, K.B. 3-29-14, side 214 nr. 38.”
113. Sara Zar, “Sara Zar,” 24/3/2014, on my mac.
114. Dorthe Pia Ammentorp, “Ammentorp gruppe på Facebook,” http://www.facebook.com, 18/6/08.
115. Tom Ammentorp, “Family Tree Question,” 28/02/01.
tomliny@optonline.net
116. Charlotte Ammentorp.
118. “Information,” 6/3/2007, 22.
119. Else Synnott, “Hans Anker Andreas Ammentorp,” 15/7/08.
120. Gert Schmeltz Pedersen <gertsp45@gmail.com>, “Vedr.: Christian Theodor Vestergaard,” 11/09/2015.
121. Gert Schmeltz Pedersen <gertsp45@gmail.com>, “Re: Christian Theodor Vestergaard,” 11/09/2015.
123. birgit boserup, “Slægt,” 11 Dec 2003, Mail.
124. Besked fra Jette Ammentorp
125. Ed Macaré, “Koefoed,” 21/11/2000.
Ed Macaré
Rosenburglaan 207
4385 KL Vlissingen
The Netherlands
emac@zeelandnet.nl
126. “Landet,” 19 2 1948.
127. “A H Thomas,” 5/9/03, slægtsmappe.
128. Danske Prokuratorer.
129. Viborg Amts Historiske Årbog, 1942.
131. Morten Giersing, “genpage,” 1/7/05, M’s data/slægt/diverse mails/.
132. Jonas Giersing, “Giersing,” 19/3/2001, kopi i slægtsmappe på HD.
133. Dorthe Pia Ammentorp, “Re Ammentorp,” 8 2 2000.
134. H. Friis-Petersen, “Amtsskriver i Nyk. F. Ditlev Erichsen Friis og hans efterkommere af navnet Friis,” 1945.
135. Friis Petersen, “Studenter 1611-1667 Ny Kgl Samling 3729 4-0,” Kgl. Bibliotek.
136. “Personalhistorisk Tidsskrift,” 1914.
137. “Personalhistorisk Tidsskrift,” 1921.
138. Otto Egede, “Berthel Laersen,” 12/01-2003.
139. Jonas Giersing, “en mystisk giersing,” 20/9/08.
140. birthe berthelsen.
141. “BS 01,” 13/8-2009, MA, telefon, kun i Reunion.
Bent Sørensen
142. “Dansk Kvindebiografisk Leksikon,” http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/477/.
143. Allan Ammentorp, “Familien Ammentorp,” 12/5/2011, på min mac.
144. Harry Christensen v, “Tykhøjet Notes NR FA-17,” 19/3-07, udprintet + som vedhæftet fil, mona.bergfriedt.touray@a.cirque.tv.
145. “Wisconsin, Clark County, Longwood,” 23/4/1930.
147. “Kirkebog for Taulov Sogn, Fredericia,” Fødte 1855-1873.
148. Sia Gythfeldt, “dit digitale slægstræ,” 20/10/2011.
149. Anne Greve, “SV: SV: vores slægt,” 8/2/2012, på min mac.
150. Facebook message from his wife Christa
© MA April 2018