The Ammentorp Files XXII - Person Sheet
The Ammentorp Files XXII - Person Sheet
NameAnders Jensen Frausing
Birthca 1685
Death1749
Burial3 Dec 1749, Ribe Domkirke
OccupationViceborgmester
FatherJens Hansen Frausing (1653-1700)
Misc. Notes
Død Begravet Ribe D.K. (Nygaard's sedler i R.A.) 31/12 1749.
1/9 1712 bliver han postmester i Ribe. (J.R. 119, Nygaard's sedler i R.A.).
1714 er han kontrollør i Ribe
1723 bliver han raadmand, efter P. C. Farber.
1725 viceborgmester
2/12 1735 fik han kgl. bevilling på at sidde i uskiftet bo, med sine og afdøde
hustrus børn (J.R. 29 605 nr. 215).
Da han var viceborgmester, 1726, havde han en etikettestrid med Præsident
Carsten Worm, der for enigheds skyld gik ind på, at plakater og lignende
stiledes : Præsident, borgmester, viceborgmester, radmænd gøre vitterligt
samt underskrevedes alle på een gang på een linie.

Frausing udbredte skrevne viser, og havde, ihvertfald 1719, ved postvæsenet i København, en referent, der forsynede han, med aviser og efterretninger om hvad der skete. (Fra Hugo Mathiesen: Ribe Bys historie).

Af Danske ,lagasin 6 R., B.I, s. 376 fremgår det af et der refereret brev fra Hans Gram i København til Grevinde Anne Sophie Schack den 23/7 1740 : le I dag formiddag gjorde Herr Borgmester Frausing mig den ære at besøge mig. Han sagde iblandt andet, at deres nåde kom ej her tilbage i de første 4 å 6 uger".

Af København's byting afkalds protokol 1710-18 s. 199 fremgår det at Andreas Frausing den 31/ 7 1713 giver kvittering på sin hustru's arv efter hendes foældre, hun arver 302 Rdl., 24 sletdaler, tre mark og 10 skilling efter sin far, stadsbygmester CHRISTOFFER GROES og sin moder SOPHIA ROTICKS-DATTER HOLST. Det er afdøde snedker Mikkel Nold der har været formynder for hustruen MARIA GROES:

Ved skifte efter sin søsters l' mand, præsten LAURITS CHRISTENSEN HØST iV,Velling 21/6 1728 (Middelsom Herreds Geistlige skifteprotokol 1692-1770, S. 230, nr. 64 ) er ANDREAS JENSEN FRAUSING formynder for børnene, der står tydeligt at læse at det er deres morbror. Søsteren hed ELISABETH JENSDATTER FRAUSING, se semere.

Da ANDREAS FRAUSING i oktober 1737 agter at indgå nyt ægteskab, skifter han med sine børn, skiftet findes i Ribe byfoged skifteprotokol 1726-41, s. 443-444 bi og her ses at søsteren's 21 mand, præsten i V. Velling, JENS van HAUEN er formynder for børnene.
Spouses
Birthca 1680, København
Death1735
Burial25 Jul 1735, Ribe Domkirke4
Marriage31 Jul 1713
ChildrenSophie (1714-1771)
 Anna Margrethe (1715-1716)
 Kristoffer (1720-1787)
Birth1685
Christen20 Oct 1685, Ribe
Death22 Oct 1750, Vordingborg
Marriage25 Oct 1737, hjemme101
Last Modified 25 Feb 2001Created 30 Apr 2018 MA
© MA April 2018