The Ammentorp Files XXII - Person Sheet
The Ammentorp Files XXII - Person Sheet
NameJørgen Anker
Birth6 Jul 1673, Tågarp, Sverige41
Death12 Feb 1734, Hesselager, Fyn41
OccupationBirkedommer
MotherAgnete Hansdatter Ancher (1632-1707)
Misc. Notes
Da han søger om at blive ansat ved den danske armes proviantforvalteri i 1709 (Rentekammerets embedsansøgninger 13,12 nr. 967 af 5/11/1709 i Rigsarkivet) får man oplyst at han erv født i Skåne, at han som ganske ung er kommet til Danmark, hvor han har lært landbrug, men da også at skrive, idet han selv har skrevet ansøgningen.
¥L& VII
Det fremgår går endvidere af ansøgningen at han som 23-årig atter kommer tilbage til Skaane 1696, for der at have 4 forskellige forpagtninger af herregaarde. Herr Gottfrid Hintze, Solna, Sverige, har i et brev af 21/2 1975 oplyst at han har fundet JØRGEN ANCHER 10/1 1700 på mandtal i Barsebäck, som arrendator (= forpagter) på Herregaarden. Ved sit giftermål 1706 i Landscrona oplyser K.B. at han er arrendator på Blessinge herregaard, i Ø. Ljungby sogn. 1707 fødes i Torløsa sogn hans første barn, og ved dåben kan K.B. opyse at han er arrendator på Trolleholm i samme sogn.
I ansøgningen af 1709 oplyser han at han er vendt tilbage til Danmark 1708' og at han er bosat hos sin broder HANS CHRISTENSEN ANCHER på Voermarksgaard, Hesselager sogn, Gudme Herred på Fyn.
Han er 1719 ridefoged på Rygaard, Langaa sogn, Fyn, dette fremgår af kirkebogen, hvor hans stilling nævnes ved et fadderskab.
Han bliver Birkedommer i Hesselager Birk (Konfirmeret 3/12 1729 Moltkenborg Birk) og tillige Birkedommer i Glorup Birk (Konfirmeret26/3 1733 Moltkenborg Birk).
Han dør som 61-årig.
Spouses
Birth30 Jul 1682, Christiansstad, Sverige43
Christen4 Aug 1682, Kristiansstad4
Death10 Dec 1765, Vartov Hospital44
FatherZacharias Barohn (-bur. 1695)
MotherLisabeth Lytgens (-1739)
Marriage16 Mar 1706, Landskrona45
Misc. Notes
I ægteskabet fødtes ihvertfald 8 børn.41
ChildrenInger Margrethe Jørgensdatter (1722-1789)
Last Modified 26 Feb 2001Created 30 Apr 2018 MA
© MA April 2018