The Ammentorp Files XXII - Person Sheet
The Ammentorp Files XXII - Person Sheet
NameHenning Gynther Lassen
Birth3 Nov 1768, Janderup, Ribe
Christen13 Nov 1768, Janderup4
Death17 Oct 1830, Åbjerg, Vedersø sogn
BurialVedersø4
OccupationOverkrigskommisær
FatherKnud Lassen (1736-1794)
MotherMette Gynther (1737-1807)
Misc. Notes
Ejer af Åbjerggård.
Var også strandingskommisær.
1787 findes han på Folketællingen i Janderup som 19-årig, ugift skoleholder.
Af Trap Danmark fremgår det at han
1804 ejede Østergård i Salling, som han dog solgte straks efter.
1806 ejer han Lindholm, en parcel af Thimgård, nord for Ringkøbing by, Ulfborg Herred, vest for Thim by, Ringkøbing amt.
1807 ejer han Skrumsager, Sdr. Bork, ved Nymindegab, Ringkøbing Amt. Denne blev bortskødet efter udparcellering.
1809 ejer han Aabjerg, med kirken, nordøst for Vedersø Kirke, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. Ved hans død arvede svigersønnen Justitsråd Andreas Carl Koefoed gården men solgte den ret hurtigt efter.
Var strandingsfoged ved det engelske krigsskib “Sct. George”’s forlis 23/12/1811 - se Hardsyssel Årbog 1991 s. 9 ff.
Kgl. allernådigst privilegerede Riber Stifts- og Adresse Avis, no 85 af 22/10/1830 (i U.B.I.):
“Ved en blid og rolig død, omskiftede min inderlig elskede mand, Overkrigskommisær Henning Gynther Lassen det timelige med det evige sidste 17 october om morgenen kl. 9. I 5 år var han svag, og ofte meget syg, indtil han nu måtte ende, efter 3 ugers sygeleje i sit 62. år. Han var mig og mine en troe og kjerlig ægtemage og fader. Sine medborgere var han altid villig og rede til at hjælpe med raad og daad. Jeg tør derfor smigre mig med, at enhver der kendte ham, vil ofre hans minde en kjelig erindring. Børn, børnebørn og jeg, ville stedse med den inderligste kjerlighed have den elskede bortgangne i vor erindring. Fra vor fraværende venner og slægtninge bekjendtgøres dette, forvisset om dens deltagelse i vor billige sorg.
Aalborg den 19de october 1830
Marie Lassen
født Borgen”
Spouses
Birth7 Jan 1764, Tørring Heldum, Ribe stift
Christen11 Jan 1764
Death5 Jan 1852, på Thimgård
Burial16 Jan 1851, Vedersø4
FatherMarcus Borgen (1718-1794)
MotherGjertrud Maria Gerritz (1731-1818)
Marriage14 May 1806, Tørring4
ChildrenIngeborg (1799-1882)
Last Modified 25 Feb 2001Created 30 Apr 2018 MA
© MA April 2018